Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Truyền thông tiên tiến trong thế giới công việc

Ngày nay, Internet đem lại cho con người rất nhiều lợi ích, cho phép chúng ta có thể truy cập không giới hạn thông tin về các thị trường, các sản phẩm cũng như các đối thủ cạnh tranh. Những công cụ hợp tác, cho phép chúng ta làm việc cùng nhau để có thể biến đổi sự hiểu biết thấu đáo đó thành những quyết định kinh doanh đúng đắn và tạo ra những thành công nhất định. Tuy nhiên, việc thông tin liên lạc vẫn còn là một thách thức vô cùng quan trọng. Trong những năm tới đây, công nghệ ltruyên thông hợp nhất sẽ loại bỏ được hàng rào ngăn cản giữa các phương tiện thông tin liên lạc như thư điện tử, chat voice, hội thảo qua mạng mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Những phương tiện này cho phép chúng ta khép lại khoảng cách giữa thiết bị mà chúng ta sử dụng để liên hệ với mọi người khi cần thông tin và những ứng dụng cũng như quy trình tiến hành kinh doanh mà chúng ta sử dụng thông tin đó. Ảnh hưởng của nó vào năng suất lao động, tính sáng tạo và sự hợp tác sẽ còn đòi hỏi rất nhiều sự nghiên cứu sâu rộng hơn nữa.

 

HỘI TỤ THÔNG TIN TRONG TƯƠNG LAI GẦN 

Sự ra đời của công nghệ truyền thông hợp nhất báo hiệu sự bắt đầu hội tụ của hệ thống điện thoại VOIP,thư điện tử, tin nhắn, thông tin di động và các hội nghị qua mạng vào cùng một nền tảng có khả năng chia sẻ thư mục và các công cụ phát triển phổ biến. Công nghệ truyền thông hợp nhất cũng tận dụng tối đa những nghi thức giao tiếp chuẩn như: SIP (Session Initiation Protocol) để định tuyến thông tin đến đúng người sử dụng và đúng thiết bị. Dựa vào những chuẩn mực truyền thông này, Cisco hiện đang tung ra một công nghệ thông tin liên lạc hợp nhất giúp tạo ra nền tảng cho các công việc truyền thông lấy con người là trọng tâm trong khắp phạm vi làm việc và hệ thống thiết bị. Kết quả là một phương thức tiếp cận đến truyền thông hợp nhất như sau: 

 

Mang tính cá nhân và trực giác: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là truyền tải thông tin liền mạch, không ngắt quãng cho dù bạn đang ở đâu và đang sử dụng thiết bị nào.

 

 

Tiện ích và tích hợp:  Bằng việc cung cấp một nền tảng dựa trên tiêu chí chuẩn mực, Cisco sẽ giúp hội tụ thông tin vào ứng dụng để tạo ra những giá trị lớn hơn, thuận tiện cũng như mạnh mẽ hơn.

 

 

Tính linh động và độ tin cậy: Công nghệ truyền thông hợp nhất cho phép các tổ chức củng cố hệ thống thông tin liên lạc của mình thành nền tảng tích hợp để có thể sử dụng đặc tính riêng cho từng đối tượng cũng như cung cấp các thiết bị phù hợp và hệ thống quản lí chung.