Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Truyền thông hợp nhất, gia nhập kinh doanh tư duy

Nhờ Internet, việc chia sẻ tài liệu trên toàn thế giới ngay lập tức hoặc nói chuyện trong một giờ với những người ở Singapore, Seattle hay Stockholm (hoặc cả ba cùng một lúc) là điều hoàn toàn có thể. Tất cả có chứa trong giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất ( UC).

 

Kết hợp mọi người trong trong mọi lúc và ở mọi nơi

UC kết hợp thoại và dữ liệu trong một mạng duy nhất. Nó cho phép sử dụng giọng nói, dữ liệu và video cùng 1 ứng dụng,  lưu trữ cuộc gọi, email, fax nội dung các cuộc họp trực tuyến  một cách dễ dàng và nhất quán.

 

Quan trọng hơn, UC cho phép nhân viên sử dụng một hộp thư duy nhất, làm cho cuộc sống đơn giản và đảm bảo họ luôn dễ dàng tiếp cận.

 

Hơn 90% doanh nghiệp nói rằng họ thường xuyên sử dụng nhiều hơn một phương thức giao tiếp để giao tiếp cùng một thông điệp đến một người duy nhất. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hệ thống của nhiều hãng khác nhau và hoạt động độc lập với nhau làm nảy sinh nhiều vấn đề như tính tương thích hệ thống, lãng phí tài nguyên , tốn nguồn lực quản trị…. Ngoài ra việc tích hợp các dịch vụ này vào các ứng dụng nghiệp vụ của doanh nghiệp cũng rất khó khăn và tốn kém nhiều chi phí.

 

Xu hướng tất yếu, các doanh nghiệp đòi hỏi một hệ thống mới cho phép hợp nhất các thành phẩn đã đầu tư giúp người dùng cuối đơn giản hóa việc sử dụng, giúp nhà quản trị giảm bớt tải và giúp công ty giảm chi phí đầu tư ban đầu và giảm chi phí phát sinh trong tương lai ( đảm bảo ROI ) 

 

 

Nâng cao hơn. Trực quan hơn. Và khả năng tiếp cận cao hơn.

UC giúp nhân viên làm việc một cách hiệu quả hơn và có thể làm việc ở bất cứ nơi nào. Nó cung cấp các tính năng tiên tiến như quay số số ngắn, đặc biệt hữu ích đối với công ty với nhân viên làm việc ở nhiều địa lý khác nhau. Nó thậm chí có thể gọi điện thoại để bàn, máy tính và điện thoại di động đồng thời,

 

Hơn 75% doanh nghiệp nói dự án thường xuyên bị trì hoãn chỉ đơn giản là bởi vì rất khó để tiếp cận với những người quan trọng. UC tiết kiệm thời gian, việc ra quyết định hiệu quả hơn và làm tăng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

 

 Chỉ số hiện diện - nghĩa là mọi người có thể nhìn thấy thời gian tốt nhất để gọi. Và khi một cuộc gọi không thể đưa nó đi đến một hộp thư thoại duy nhất - do đó tin nhắn sẽ không bị mất.