Khuyến mãi nổi bật

Trình Điều hướng Hệ thống Điều khiển Không dây của Cisco

Trình Điều hướng Hệ thống Điều khiển Không dây của Cisco

- Triển khai giải pháp dựa trên phần mềm cho quản lý có thể mở rộng

- Đơn giản hoá việc quản lý các nền tảng quản lý Hệ thống Điều khiển Không dây của Cisco (WCS) bị phân tán về địa lý

- Hỗ trợ đến 20 nền tảng quản lý Cisco WCS và lên tới 30.000 điểm truy cập hạng nhẹ Cisco Aironet

Nhận Báo Giá Sản Phẫm