Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Toàn cảnh sự kiện Chính Phủ Điện Tử tỉnh Hòa Bình 06/2019

Toàn Cảnh Sự Kiện 
Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh Tỉnh Hòa Bình Năm 2019

Ngày 01/06/2019 vừa qua, Sunmedia Corp - Hội Nghị Truyền Hình kết hợp cùng UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội thảo "Xây dựng quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh hòa bình năm 2019”. Sự kiện được sự tài trợ của các thương hiệu hàng đầu về sản xuất và kinh doanh thiết bị công nghệ hiện nay gồm: Cisco, LG, LEI, M-tech.

Tổng quan về sự kiện

Toàn Cảnh Sự Kiện Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh Tỉnh Hòa Bình Năm 2019

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh đã có bước triển vượt bậc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển KT-XH. Tại Hòa Bình, chính quyền tỉnh luôn quan tâm coi trọng phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Với mục tiêu cụ thể trong chiến lược xây dựng chính quyền điện tử sự kiện được thảo luận xoay quanh các giải pháp gồm:

 • Hệ thống chính quyền 1 cửa điện tử;
 • hệ thống phần mềm văn phòng điện tử;
 • Cổng dịch vụ công nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp;

...

Sự kiện cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tích hợp công nghệ giới thiệu về các giải pháp đáp ứng nhu cầu của tỉnh như:

 • Hội họp trực tuyến;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu;
 • Thiết lập mạng lưới an ninh mạng;
 • Tăng tính tương tác giữa chính quyền và nhân dân thông qua hệ thống màn hình cảm ứng chuyên dụng;

...

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp cần quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT ở cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức của CB, CC, VC trong việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành. Quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT và truyền thông. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT. Đối với sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh) cần chủ động hơn nữa trong công tác dự báo, xây dựng kế hoạch, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT phù hợp với quy hoạch, định hướng và tình hình phát triển KT-XH chung của tỉnh. Đảm bảo CNTT phải đi trước một bước phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Một số hình ảnh về gian hàng của Sun Media tại sự kiện

Toàn Cảnh Sự Kiện Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh Tỉnh Hòa Bình Năm 2019 2

 

Toàn Cảnh Sự Kiện Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh Tỉnh Hòa Bình Năm 2019 3

 

Toàn Cảnh Sự Kiện Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh Tỉnh Hòa Bình Năm 2019 4

 

Toàn Cảnh Sự Kiện Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh Tỉnh Hòa Bình Năm 2019 5