Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Toàn cảnh Hội thảo “Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất” cho cơ quan Nhà nước

Ngày 07/12/2017 vừa qua, hơn 130 các đại biểu đến từ các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể,  Sở TTTT, văn phòng UBND, Phòng văn hóa thông tin Huyện, doanh nghiệp, trường học, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp…đã có mặt tại Tỉnh Hải Dương để tham dự Hội thảo tập huấn an toàn bảo mật thông tin và giới thiệu một số giải pháp truyền thông hợp nhất, màn hình hiển thị kỹ thuật số.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở TTTT Tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành là Công ty Sunmedia, Cisco, LG.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nhấn mạnh về tầm quan trọng trong việc bảo mật thông tin trong quá trình xây dựng và phát triển toàn diện đất nước, cũng như được thông tin đầy đủ về nội dung quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng  quốc gia; Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT của Bộ TTTT ban hành quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Cũng thông qua hội thảo lần này, các đơn vị đồng hành như Sunmedia, Cisco, LG đã mang đến một số các giải pháp đồng bộ và bảo mật thông tin phù hợp với các cơ quan Nhà nước để các lãnh đạo cùng tham khảo, thảo luận:

  • Giải pháp truyền thông hợp nhất của Sunmedia
  • Giải pháp bảo mật thông tin toàn diện của Cisco
  • Giải pháp hiển thị bằng màn hình chuyên dụng LG

Sau đây là một vài hình ảnh trong quá trình diễn ra hội thảo:

Hội thảo Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất 1

Hội thảo Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất 2

Hội thảo Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất 3

Hội thảo Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất 4

Hội thảo Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất 5

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Sunmedia Corp.

1900 6364 37

Email: marketing@smediavn.com

Web: http://smediavn.com/