Khuyến mãi nổi bật

Thiết bị Quản lý Bảo mật Cisco IronPort

Thiết bị Quản lý Bảo mật Cisco IronPort

- Đơn giản hoá việc bảo mật cho tất cả các sản phẩm bảo mật email và web Cisco IronPort

- Mang lại khả năng báo cáo tập trung, theo dõi thư tín và cách ly spam

- Cung cấp quản lý chính sách web tập trung cho các thiết bị an ninh web

- Uỷ quyền quản lý chính sách truy cập web và danh mục URL tuỳ chỉnh

Nhận Báo Giá Sản Phẫm