Khuyến mãi nổi bật

Thiết bị Kiểm soát Truy cập Mạng

Thiết bị Kiểm soát Truy cập Mạng

- Thực thi các chính sách an ninh mạng bằng cách chỉ cho phép các thiết bị được tin cậy truy cập

- Không cho các thiết bị không tuân thủ truy cập và hạn chế thiệt hại do những mối đe doạ và rủi ro đang xuất hiện gây ra

- Bảo vệ các khoản đầu tư hiện có nhờ khả năng tương thích với ứng dụng quản lý của bên thứ ba

- Giảm vi rút, sâu và các mối đe doạ truy cập không mong muốn bằng cách tích hợp với các sản phẩm khác của Cisco

Nhận Báo Giá Sản Phẫm