Khuyến mãi nổi bật

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 6500 Series

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 6500 Series

- Nền tảng Catalyst chính với các dịch vụ mạng đầu ngành

- Hệ thống Chuyển mạch Ảo tăng tính sẵn có và quy mô lên 1,4 Terabit

- Ảo hoá mạng làm tăng tính bảo mật và tính sẵn có của mạng

- WAN tích hợp và các mô-đun dịch vụ làm đơn giản hoá các hoạt động

- Tuyệt vời cho các mạng có kiến trúc lõi/phân phối thu gọn


 

Nhận Báo Giá Sản Phẫm