Khuyến mãi nổi bật

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 4500E Series

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 4500E Series

- Hệ thống mô-đun linh hoạt với công suất 848 Gigabit trên giây

- Bộ tính năng cạnh tranh cho phân phối gigabit cỡ trung và 10 gigabit

- Tính rõ ràng và khả năng kiểm soát ứng dụng với NetFlow Linh hoạt

- Tính sẵn có cao với Nâng cấp Phần mềm Trong Dịch vụ

- Lý tưởng cho các mạng có kiến trúc phân phối/truy cập thu gọn

Nhận Báo Giá Sản Phẫm