Khuyến mãi nổi bật

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3560-E Series

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3560-E Series

- Dịch vụ Mạng Không biên giới phong phú, có thể mở rộng

- Tổng hợp Ethernet Gigabit và 10 Gigabit

- Tối ưu hoá cho các khu vực nhỏ hoặc môi trường hạn chế về không gian/năng lượng

Nhận Báo Giá Sản Phẫm