Khuyến mãi nổi bật

Phần mềm IPS Không dây Thích ứng của Cisco

Phần mềm IPS Không dây Thích ứng của Cisco

- Kết nối di động an toàn với SSL VPN, IPv6 qua các đường IPv4 và cấu hình người dùng.

- Cung cấp khả năng giám sát tự động điểm yếu và hiệu suất của mạng không dây

- Duy trì khả năng nhận biết liên tục môi trường RF

- Tự động giám sát và xác định truy cập trái phép và các cuộc tấn công RF

- Cộng tác với các sản phẩm an ninh mạng của Cisco để tạo một phương pháp tiếp cận theo lớp cho an ninh

 

Nhận Báo Giá Sản Phẫm