Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Nhất quán trải nghiệm thương hiệu trong mọi thời điểm

 

Bằng cách ứng dụng hội nghị truyền hình vào trong những nỗ lực marketing, phòng  marketing có thể cải thiện được hiệu quả công việc cũng như đạt được mục kiêu kinh doanh

 

Truyền thông một cách rõ ràng và nhất quán

Những đổi mới mở rộng quy mô công ty để đáp ứng những thay đổi của ngành là yêu cầu cấp thiết đối với hầu hết các tổ chức, đặc biệt là bộ phận marketing. Việc gia tăng số lượng của các nhóm nhân viên làm việc từ xa, nhân viên của các chi nhánh khác nhau đã làm cho việc liên kết giữa các nhóm với nhau ngày càng trở nên quan trọng. Sử dụng hội nghị trực tuyến để truyền đạt tới nhiều đối tượng nhân viên đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về tầm nhìn, chiến lược và ưu tiên của một tổ chức.

 

Kết nối và cộng tác với các tổ chức bên ngoài

Có rất nhiều trường hợp yêu cầu bộ phận marketing phải liên lạc với các nhà cung cấp bên ngoài hoặc các công ty quảng cáo. Sử dụng hội nghị truyền hình giúp cho nhân viên marketing có thể trao đổi mặt đối mặt với các đơn vị nói trên mà không tốn thời gian, cũng như tiền bạc cho việc di chuyển. Ngoài ra, việc sử dụng cuộc họp trực tuyến còn giúp làm tăng hiệu quả giao tiếp, giảm thiểu thời gian hoàn thành các dự án marketing

 

Xây dựng hiệu quả các dự án nghiên cứu

Các dự án nghiên cứu thường đòi hỏi quy trình nhiều bước với sự lãng phí thời gian, nguồn lực và chi phí. Hội nghị trực tuyến có thể cung cấp một quy trình rõ ràng, trôi chảy, đầy đủ thông tin cho việc quản lý dự án, đưa ra quyết định cũng như học hỏi kinh nghiệm. Cân nhắc đến việc ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm trên khuôn mặt ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả giảo tiếp, hội nghị trực tuyến giúp nhìn nhận thấu đáo những góp ý cũng như đánh giá về vấn đề nghiên cứu