Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Ứng dụng telemedicne tại Trung Quốc

Một số giải pháp Telemedicine đã triển khai thành công P3
Ứng dụng telemedicne tại Trung Quốc

Tiến trình phát triển Telemedicine tại Trung Quốc 

Tháng 4 nǎm 1997, lần đầu tiên có cuộc hội chẩn trực tiếp qua viễn thông giữa Trung Quốc và Mỹ. Hệ thống video truyền hình ảnh và âm thanh qua vệ tinh đã nối các thày thuốc của Bệnh viện thực hành Đại học Y Bắc Kinh và Khoa Y Đại học Boston, Mỹ trong suốt quá trình hội chẩn cho một bệnh nhi bị suy giảm miễn dịch không xác định. Cuộc hội chẩn này có sự chứng kiến của nhiều quan chức hai nước, trong đó có Đại sứ và Bộ trưởng Y tế Mỹ.

Giải pháp telemedicine đang triển khai tại Trung Quốc

Hiện nay ở Trung Quốc đã có hơn một triệu máy tính nối mạng Internet. Hãng Microsoft đã đưa vào phiên bản Windows 98 có thực đơn và giao diện Internet bằng tiếng Trung Quốc. Trong lĩnh vực y tế y học, nhiều công ty sản xuất phần mềm của Trung Quốc và nước ngoài đã nghiên cứu triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tổ chức các mạng cục bộ quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống lưu trữ và truyền ảnh động (PACS), dịch vụ y tế gia đình qua mạng (Telehome Health Care), Teleradiology, Telediagnose, … Những sự phát triển này một mặt tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật cao trong công tác y tế, mặt khác có tác dụng kích thích nguồn đầu tư cho nghiên cứu và triển khai ứng dụng mới, đặc biệt là Telemedicine trong tương lai.

Những dịch vụ telemedicine hiện nay tại Trung Quốc

Chẩn đoán từ xa qua hệ thống Medionet

Hệ thống thiết bị hỗ trợ chẩn đoán từ xa qua Medionet

Một số bệnh viện ở Trung Quốc đã được trang bị các thiết bị chẩn đoán từ xa dùng video. Tuy nhiên chẩn đoán từ xa là một dịch vụ rất đắt tiền, vượt quá xa khả nǎng của người dân bình thường.
Một tổ hợp gồm hàng trǎm hệ thống đã được xây dựng ở Trung Quốc với tên gọi là Medionet, có thể kết nối các thày thuốc vào một hệ chẩn đoán tư vấn từ xa qua điện thoại. Dịch vụ này tiện lợi hơn, nhưng giá vẫn còn cao đối với người dân, mặt khác nó có hạn chế là chỉ thông qua một kênh viễn thông là kênh thoại.
Trong bối cảnh đó, ngành y tế Trung Quốc đã đề ra một số định hướng nhằm tǎng cường xây dựng một hệ thống Telemedicine phù hợp. 
Rõ ràng còn tồn tại những điểm chênh lệch giữa công nghệ Telemedicine ở các nước phát triển và khả nǎng viễn thông-máy tính ở Trung Quốc. Những hệ thống "công nghệ cao" đã được vận hành có hiệu quả như ở Mỹ, Anh, Israel trước mắt chưa thể áp dụng rộng rãi ở Trung Quốc.
Vì thế đã ra đời một hệ thống "công nghệ thấp" sử dụng đường điện thoại, máy tính, modem và các ứng dụng Intemet phù hợp với điều kiện Trung Quốc. Một ví dụ điển hình là cuộc trình diễn Telemedicine giữa Đại học Y Tây An và Đại học Tổng hợp California, Sanfrancisco (UCSF)-ĐạI học Y Stanford vào ngày 26 tháng 6 nǎm 1998, nhân chuyến thǎm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Clinton. Cuộc trình diễn đã tiến hành hội chẩn trực tiếp qua lnternet cho hai bệnh nhi. Công ty AT&T tài trợ chính cho buổi hội chẩn, cùng với mạng Thông tin y học Trung Quốc CMINET. Sun Microsystems cung cấp các chuyên gia kỹ thuật từ Mỹ, Hồng Công và Bắc Kinh cùng với một số máy tính tốc độ cao. Các thiết bị khác do CMINET cung cấp. Viện Thông tin Y học Trung Quốc cung cấp cán bộ và hỗ trợ về tổ chức. Các bác sĩ của Ucsf-stanford và các bác sĩ Trung Quốc đã tham gia hội chẩn. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Madeleine Albright và Bộ trưởng Thương mại Mỹ William Daley đã đọc lời chào mừng.

Hội chẩn qua hệ thống màn hình thông tin của hệ thống Medionet

Hệ thống "phòng cấp cứu ảo"


Sau sự kiện này, các thiết bị được để lại tại chỗ để duy trì liên hệ giữa Đại học Y Tây An và Uscf-stanford. Một "phòng cấp cứu ảo" qua mạng cũng được thiết đặt, nhằm thu nhận bệnh nhân từ các nơi gửi về Tây An và đưa lên World Wide Web. Nhân chuyến thǎm của Tổng thống Mỹ, một số dự án sẽ được tiếp tục tiến hành nhằm phát triển một Trung tâm Telemedicine khu vực ở Tây An phục vụ cho miền Tây Bắc Trung Quốc, tổ chức hội nghị về Telemedicine hàng nǎm và kết nối một số đường viễn thông với các site trên mạng Internet. 
Tương lai của Telemedicine ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới có lẽ sẽ là một loại dịch vụ y tế "công nghệ thấp". Số bệnh nhân được sử dụng dịch vụ này sẽ tǎng lên nhiều, thông qua e-mail và dịch vụ Intemet, hơn là thông qua hội chẩn từ xa trực tiếp quá tốn kém. 
Sẽ ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu và nguồn đầu tư vào các ứng dụng thực hành về Telemedicine, hơn là đầu tư vào công nghệ viễn thông như các vệ tinh quỹ đạo thấp nối các điểm trên trái đất để truyền ảnh có độ phân giải cao từ các phòng khám tới các bệnh viện...

Chẩn đoán từ xa qua hệ thống phòng cấp cứu ảo

Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải... hiện đã có một số thiết bị y tế kỹ thuật cao, trong đó kể cả các hệ thống Telemedicine. Nhưng ở nông thôn, nhất là tại các vùng sâu, còn rất ít các thiết bị này. 
Trung Quốc quan niệm việc ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại phải mang lại lợi ích đối với sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đông đảo nhân dân. Do đó, việc ứng dụng công nghệ Telemedicine phải có hiệu quả thiết thực, đáng tin cậy, kịp thời và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và công nghệ trong nước còn nhiều khó khǎn và khác biệt với các quốc gia phát triển.