Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

INTRANET

Intranet là mạng riêng của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng công nghệ truyền tin của Internet để truyền số liệu và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng tường lửa, chỉ có người dùng của tổ chức đó mới được sử dụng tài nguyên của mạng riêng này. 

 

Ngày nay, để đáp ứng được những yêu cầu phát triển và quảng bá hình ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp như: Quảng bá hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp ra thế giới bên ngoài, tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp, triển khai các dịch vụ thương mại điện tử e-commerce, hiện đai hóa việc quản lý hành chính, thay đổi cách thức, lề lối làm việc thủ công, tăng năng suất lao động, v.v, Công ty SUNMEDIA đã đưa ra giải pháp để thiết kế và triển khai Intranet cho khách hàng với mọi qui mô dựa trên cơ sở các công nghệ hiện đại, phù hợp với các điều kiện và môi trường Việt Nam. 

 

Phương án Thiết kế mạng:

 • Tận dụng mọi thiết bị hạ tầng đã có
 • Thiết lập trên mọi kiểu đường truyền WAN hiện có tại môi trường viễn thông Việt Nam
 • Đáp ứng yêu cầu và chất lượng băng thông cho các ứng dụng nghiệp vụ và các ứng dụng khác
 • Tối ưu hóa chi phí thuê bao đường truyền hàng tháng của khách hàng

Dịch vụ Thư mục –MS Active Directory

 • Quản lý người sử dụng tập trung; Cung cấp cơ chế đăng nhập một cửa để sử dụng tài nguyên mạng cũng như các dịch vụ Intranet
 • Các mô hình thiết kế phù hợp với tính chất của tổ chức: hạ tầng truyền thông, phân bố địa lý, nhu cầu quản trị, v.v; Sẵn sàng cao, dễ dàng mở rộng, chuyển đổi khi số lượng người sử dụng tăng lên, thêm chi nhánh, v.v

Dịch vụ Thư điện tử

 • Cung cấp hòm thư điện tử cho toàn bộ người sử dụng trong hệ thống; Gửi nhận thư nội bộ giữa những người dùng trong tổ chức và với người dùng Intranet
 • Cung cấp mô hình thiết kế tập trung hoặc phân tán phù hợp nhất với yêu cầu, cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp; Hệ thư điện tử được bảo mật: chống virus, spam tại mỗi hòm thư và tại Gateway; Hệ thư đảm bảo tính sẵn sàng cao, dễ dàng mở rộng

Dịch vụ Web Proxy Caching và Publishing

 • Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng; Làm chức năng Firewall bảo vệ mạng nội bộ với thế giới bên ngoài; Cung cấp khả năng Public an toàn các Website, máy chủ thư ra Internet ; Cung cấp khả năng truy nhập từ xa vào mạng nội bộ quan mạng riêng ảo (VPN)
 • Tăng tốc độ truy nhập Internet, hạn chế các khả năng lây nhiễm virus, spam, v.v từ Internet; Dễ dàng xây các chính sách quản lý người sử dụng truy nhập Internet; Có khả năng phát hiện và phòng chống các xâm nhập trái phép từ Internet vào mạng nội bộ

Dịch vụ Cổng thông tin và làm việc nhóm

 • Một đầu mối cho tất cả: là điểm tập trung để người sử dụng trong tổ chức quản lý, chia sẻ thông tin dễ dàng và tiện lợi; Khả năng tương tác thông tin nhiều chiều: người sử dụng không chỉ khai thác thông tin mà có thể đưa ra những yêu cầu để được phục vụ.
 • Mô hình thay đổi dễ dàng  tùy theo đặc điểm của doanh nghiệp  để khai thác tối đa các nguồn tài nguyên thông tin trong doanh nghiệp; Dễ sử dụng với giao diện tiếng Việt; Thiết kế mô hình phân cấp, trao đổi thông tin tự động giữa các cấp

Dịch vụ Truyền thông trực tuyến

 • Cung cấp giải pháp cộng tác trao đổi thông tin: chat text, chat voice, hình ảnh, trợ giúp tức thời từ xa, v.v; Thiết lập các cuộc hội nghị trực tuyến.
 • Người sử dụng dễ dàng kết nối mọi lúc, mọi nơi; Việc thảo luận trực tuyến giữa các cá nhân hoặc nhóm theo các phương thức sống động và đa dạng.

Hệ thống phòng chống virus

 • Bảo vệ dữ liệu của người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm virus, rootkit, trojan, spyware, adware, v.v từ Internet, email
 • Ngăn, chặn virus từ cửa ngõ ra vào của hệ thống mạng; Quản lý tập trung theo mô hình client-server; Phát hiện, diệt virus tại nhiều mức: trên hệ thống email, các máy chủ ứng dụng, tại máy tính người sử dụng

Hệ thống An toàn, An ninh mạng

 • Bảo vệ, phát hiện, ngăn chặn xâm nhập trái phép, các tấn công từ bên trong và từ bên ngoài tới hệ thống mạng; Chỉ cho phép các ứng dụng, dịch vụ xác định trước một cách tường minh được phép đia qua Firewall.
 • Bảo vệ các điểm nhạy cảm trong hệ thống: các điểm cung cấp dịch vụ ra ngoài, các máy chủ cung cấp dịch vụ công cộng và các máy chủ dịch vụ nội bộ; Bảo vệ mức hệ thống tại mức ứng dụng; Theo dõi, giám sát hoạt động và lưu nhật ký theo các tiêu chí xác định trước.

Hệ thống Quản trị mạng

 • Quản trị lỗi: phát hiện, ghi nhật ký, gửi thông báo về lỗi; 
 • Quản trị cấu hình: giám sát thông tin cấu hình của mạng và hệ thống; 
 • Quản trị hiệu suất: mức độ sử dụng tài nguyên, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính sẵn sàng; Triển khai tự động các ứng dụng, gói phần mềm.

Ngoài những lợi ích nêu trên, giải pháp đem lại còn đáp ứng được các yêu cầu chung:

 • Hệ thống có khả năng mở rộng giúp đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai
 • Đảm bảo tính sẵn sàng, tin cậy
 • Tính bảo mật: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mạng, có khả năng ngăn chặn sự tấn công mạng từ bên ngoài và có thể cho phép thiết lập các chính sách sử dụng mạng một cách dễ dàng và thuận tiện
 • Khả năng quản lý mạng: giải pháp cung cấp những công cụ giám sát quá trình vận hành, hoạt động của hệ thống để xác định chắc chắn các điều kiện hoạt động, để cô lập lỗi và để cấu hình các thiết bị nhằm tạo ra các thay đổi khi cần thiết.

Giải pháp tổng thể Intranet của SUNMEDIA được thiết kế theo phương thức mềm dẻo, phù hợp với hiện trạng công nghệ thông tin của hầu hết các mảng doanh nghiệp như: Tài chính công, Viễn thông, Ngân hàng, v.v.
 

Giải pháp sử dụng những phần mềm chính của các hãng:

 • Microsoft: Windows 20003 Server, MS Exchange 2003, MS ISA 2004, MS SQL 2005, MS Share-point portal server 2003, MS Share-point Service 2.0, MS LCS 2005, MS MOM, SMS 2003 
 • Một số thiết bị và phần mềm khác cho hệ thống mạng, bảo mật, v.v.

Bài viết liên quan