Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Hội thảo “Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất” được tổ chức tại Hải Dương

Vào ngày 07/12 tới, tại TP. Hải Dương sẽ diễn ra buổi hội thảo Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất cho các cơ quan Chính phủ, được phối hợp tổ chức bởi Sunmedia và LG, Cisco.

Hội thảo “Tập huấn an toàn bảo mật thông tin và truyền thông hợp nhất” 1

Đồng bộ hóa hệ thống thông tin và xây dựng thành phố thông minh là mục tiêu đang được hướng tới trong giai đoạn sắp tới của nước ta nhằm góp phần vào việc đổi mới nền kinh tế bắt kịp với cuộc cảo cách công nghiệp lần thứ 4 đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn Thế giới. Với việc đồng bộ hóa thông tin, hợp nhất truyền thông và hiển thị nội dung như vậy, thì yêu cầu về việc bảo vệ hệ thống thông tin một cách toàn diện, tránh mọi đối tượng xâm nhậpb mọi lúc mọi  nơi càng được chú trọng hơn hết. Với mong muốn được đóng góp một vài giải pháp cho việc cải cách toàn diện của đất nước, Sunmedia tổ chức hội thảo với các nội dung chính như sau:

Mọi chi tiết khác về hội thảo mời liên hệ:

Sunmedia Corp.

1900 6364 37

Email: marketing@smediavn.com

Web: http://smediavn.com/