Khuyến mãi nổi bật

Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập của Cisco

Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập của Cisco

- Xác định và chặn đứng các lưu lượng độc hại, sâu, vi rút và lạm dụng ứng dụng

- Mang lại khả năng phát hiện và ngăn chặn mối đe doạ thông minh

- Sử dụng lọc theo danh tiếng và kiểm tra toàn cục để ngăn chặn các mối đe doạ

- Thúc đẩy tính liên tục trong kinh doanh và giúp đáp ứng được các yêu cầu về tuân thủ

 

 

Cisco FirePOWER 8000 Series Appliances

 • High-performance platform for the Cisco FirePOWER Next-Generation IPS
 • Proven industry-leading throughput, threat detection efficacy, and low TCO
 • Throughput speeds from 2 Gbps up through 60 Gbps (11 models)
 • Designed to layer additional network security solutions onto a single appliance
 • Modularity to change the number and type of interfaces as needs evolve

 

Cisco FirePOWER 8000 Series Appliances

 • High-performance platform for the Cisco FirePOWER Next-Generation IPS
 • Proven industry-leading throughput, threat detection efficacy, and low TCO
 • Throughput speeds from 2 Gbps up through 60 Gbps (11 models)
 • Designed to layer additional network security solutions onto a single appliance
 • Modularity to change the number and type of interfaces as needs evolve

 

Cisco FirePOWER 8000 Series Appliances

 • High-performance platform for the Cisco FirePOWER Next-Generation IPS
 • Proven industry-leading throughput, threat detection efficacy, and low TCO
 • Throughput speeds from 2 Gbps up through 60 Gbps (11 models)
 • Designed to layer additional network security solutions onto a single appliance
 • Modularity to change the number and type of interfaces as needs evolve

 

Cisco FirePOWER 8000 Series Appliances

 • High-performance platform for the Cisco FirePOWER Next-Generation IPS
 • Proven industry-leading throughput, threat detection efficacy, and low TCO
 • Throughput speeds from 2 Gbps up through 60 Gbps (11 models)
 • Designed to layer additional network security solutions onto a single appliance
 • Modularity to change the number and type of interfaces as needs evolve

 

Nhận Báo Giá Sản Phẫm