Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Hệ thống kiểm soát truy cập

Một hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên IP từ SUN MEDIA là lý tưởng cho việc ngăn chặn các cá nhân trái phép vào khu vực hạn chế. Nó hỗ trợ cho người đọc, cũng như giải pháp sinh trắc học để đáp ứng yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Cùng với giám sát video, điều này làm cho nó có thể nắm bắt và ghi lại tất cả các sự kiện truy cập. Vi phạm sẽ tự động kích hoạt báo động nên hành động ngay lập tức có thể được thực hiện để đối phó với tình hình.

 

 

 

 

Bài viết liên quan