Khuyến mãi nổi bật

Hệ thống Điều khiển Không dây

Hệ thống Điều khiển Không dây

- Triển khai quản lý vòng đời toàn diện cho mạng không dây 802.11a/b/g/n

- Tận dụng các công cụ và mẫu tích hợp

- Đơn giản hoá việc lập kết hoạch, triển khai, theo dõi, khắc phục sự cố và báo cáo về mạng không dây trong nhà và ngoài trời

Nhận Báo Giá Sản Phẫm