Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Giải pháp quản lý bảo mật tập trung

Giải pháp phân tích sự kiện và cảnh báo an ninh

 • Lợi ích: giám sát, phân tích và quản lý tập trung hệ thống nhật ký (log).
 • Tính năng:

- Thu thập log từ tất cả các thành phần hệ thống gồm: mạng, thiết bị bảo mật, máy chủ, hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu

- Tự động tổng hợp và phân tích log trên toàn hệ thống

- Đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người quản trị khi hệ thống có sự cố

- Liên kết các sự kiện từ nhiều nguồn log

 

Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền

 • Lợi ích: giám sát, quản lý các tài khoản đặc quyền trên hệ thống.
 • Tính năng:

- Tất cả tài khoản quản trị, tài khoản đặc quyền được lưu trữ và mã hóa trên máy chủ bảo vệ

- Theo dõi, giám sát các hành vi thực thi trên hệ thống khi dùng tài khoản đặc quyền đăng nhập

- Giới hạn các tập lệnh được quyền thực thi của các tài khoản

- Cấp phát tài khoản theo quy trình chặt chẽ

 

Giải pháp quản lý chính sách an ninh hệ thống

 • Lợi ích: xây dựng, quản lý, giám sát các chính sách an ninh tổng thể trên hệ thống.
 • Tính năng:

- Xây dựng quy trình, chính sách quản lý rủi ro, quản lý vấn đề, quản lý thay đổi, quản lý sự cố…

- Tích hợp với các hệ thống khác như SIEM, VA… hỗ trợ quản trị xây dựng các chính sách an ninh phù hợp

- Đánh giá các chính sách an ninh theo các tiêu chuẩn an ninh để xác định mức độ tuân thủ (compliance)

Với ưu thế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, SUN MEDIA sẽ giúp khách hàng đánh giá và xây dựng một hệ thống an ninh thông tin một cách hiệu quả với chi phí và thời gian hợp lý nhất.

 

 • Phát hiện sớm các nguy cơ, rủi ro mà hệ thống khách hàng đang đối mặt, từ đó có đưa ra những giải pháp kịp thời và hiệu quả.
 • Tăng cường an ninh của hệ thống dựa trên các giải pháp bảo mật được HPT tư vấn.
 • Tối ưu và chuẩn hóa hệ thống theo chuẩn quốc tế.
 • Nâng cao khả năng tự phòng vệ khi hệ thống đối mặt với các nguy cơ.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đơn vị khác, đồng thời cũng giúp tăng sự tin cậy từ đối tác và khách hàng đối với doanh nghiệp.

 

Các công ty và tập đoàn trong và nước ngoài nhu cầu tăng cường an ninh an toàn thông tin để đảm bảo các hoạt động kinh doanh.

 

Các doanh nghiệp tuân thủ theo các tiêu chuẩn kiểm toán hay chứng nhận an ninh an toàn thông tin, các tiêu chuẩn như ISO 27001, PCI DSS, ...

 

Các doanh nghiệp mong muốn quản lý vấn đề an ninh thông tin theo quy trình chặt chẽ và mang lại các lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp.

 

Các doanh nghiệp đang trong quá trình chuẩn hóa hệ thống và chú trọng đến các vấn đề an ninh bảo mật hệ thống.

 

Bài viết liên quan