Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Giải pháp ảo hóa máy chủ với VMWARE

Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco và giải pháp VMware vSphere do công ty SUNMEDIA cung cấp kết hợp trên nền tảng phần mềm ảo hóa hàng đầu của ngành công nghiệp với một hiệu suất cao, nền tảng phần cứng rất linh hoạt, và chi phí-hiệu quả.


Giải pháp này được tối ưu hóa cho ảo hóa máy chủ, kết hợp đa lõi x86-kiến trúc bộ vi xử lý ảo hóa I / O để cung cấp truy cập tài nguyên mạng và lưu trữ có độ trễ thấp, không giảm chất lượng thống nhất 10-Gbps.


Cùng với nhau, Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco và tốc độ phần mềm VMware vSphere triển khai ứng dụng bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên linh hoạt. Nguồn lực thích ứng để bảo đảm ứng dụng và cải thiện tính sẵn sàng với các điểm ít hơn của quản lý và chi phí thấp hơn - loại bỏ các rào cản đối với nhiệm vụ ứng dụng ảo hóa quan trọng.


Đơn giản hóa quản lý tài nguyên
Tích hợp Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco và VMware vSphere phần mềm sẽ giúp chúng ta đơn giản hoá việc quản lý tài nguyên bằng cách nhấp chuột đơn giản. Vai trò và chính sách quản lý tài nguyên thúc đẩy giao tiếp tốt hơn giữa các lĩnh vực hành chính bằng việc tự động hoá và hợp lý hóa ứng dụng trên cơ sở hạ tầng.
Kết hợp với VMware Dynamic Resource Scheduler (DRS), Cisco VN-Link kiểm soát khối lượng công việc trên nguồn tài nguyên của các nguồn lực với tính năng di động và an toàn, tăng cường việc sử dụng và ưu hoá các lợi nhuận trên sự đầu tư (ROI) trong khi vẫn duy trì mức độ dịch vụ mong muốn.


Cisco VN-Link thực hiện tăng tốc phần cứng cho phép bạn kiểm soát an toàn chất lượng dịch vụ (QoS) trên một cơ sở cho mỗi máy ảo, tăng thông lượng lên đến 30% cho chi phí giảm.


Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco và VMware vSphere kết hợp để cung cấp ảo hóa ở mọi cấp cả phần cứng và phần mềm, đơn giản hóa các môi trường trung tâm dữ liệu


Giải pháp tích hợp có độ trễ thấp, thấp hơn 10 Gigabit Ethernet trên mạng lưới đồng nhất với đẳng cấp hạ tầng, các máy chủ kiến trúc x86.


Hệ thống này có tính năng tích hợp khả năng mở rộng, đa khung nền tảng mà trong đó tất cả các nguồn tài nguyên tham gia trong một lĩnh vực quản lý thống nhất.


Kiến trúc VMware và hệ thống Điện toán Hợp nhất của CiscoVMware vSphereNền tảng của giải pháp bao gồm VMware vSphere dịch vụ vCompute, VMware vStorage, và VMware vNetwork. Sự kết hợp của các dịch vụ đơn giản hoá cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và giúp các hạ tầng hệ thống được linh hoạt, đáng tin cậy hơn.Dịch vụ ứng dụng có thể được triển khai đơn giản và thống nhất cho bất kỳ ứng dụng đang chạy trong máy ảo VMware - kiểm soát được mức độ phát triển của các ứng dụng.