Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Giải pháp ảo hóa máy chủ với Microsoft

SUN MEDIA cung cấp giải pháp ảo hóa môi trường Exchange 2010 của bạn trên nền điện toán hợp nhất Cisco.


Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco (UCS), chạy hệ điều hành Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V, cung cấp tính năng nổi bật và hiệu suất cho việc ảo hóa các ứng dụng trên hạ tầng IT.


Giải pháp này đơn giản hóa ảo hóa máy chủ thông qua quản lý toàn diện end-to-end, bao gồm:


•  - Ứng dụng
•  - Hệ điều hành
•  - Hạ tầng vật lý và máy chủ ảo
•  - Mạng và lưu trữ tài nguyên


Với Intel ® Xeon ® xử lý, cộng với nền tảng đáng tin cậy của Microsoft Windows, Cisco UCS cung cấp cho chúng ta các tỷ lệ hợp nhất tuyệt vời của máy chủ vật lý vào máy chủ ảo. Giải pháp cung cấp băng thông cao, độ trễ mạng thấp và tăng tốc độ truy cập dữ liệu. Một cơ sở hạ tầng đơn giản giúp chúng ta giảm bớt quá trình chuyển đổi sang ảo hóa.


Các giải pháp của Cisco, Microsoft sẽ giúp tận dụng lợi thế của đội ngũ nhân viên chuyên môn hiện tại, chính sách trung tâm dữ liệu và điều hành trung tâm dữ liệu tốt nhất.