Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Giải pháp áo hóa dành cho doanh nghiệp

Quy trình quản lý IT cần phải thay đổi khi hạ tầng IT đang ngày càng trở nên linh hoạt và theo xu hướng “đám mây hóa”. Các công cụ truyền thống và quy trình được thiết kế dành cho các hạ tầng có tính chất vật lý tĩnh không còn cung cấp được sự tự động hóa và quản lý cần thiết cho các môi trường ảo hóa đầy linh hoạt và các hạ tầng “mây” hiện nay.
 
Cách tiếp cận về giải pháp của SUN MEDIA cho phép doanh nghiệp của khách hàng có thể tạo dựng một hạ tầng không cần điều khiển, với chương trình tự động được lập trình sẵn, quản lý dựa trên các nền tảng chính sách đã có. Nhìn chung đó là một mô hình “dịch vụ tự chủ”. Các giải pháp ảo hóa của SUN MEDIA làm đơn giản các vấn đề IT, tăng tốc độ vận chuyển dịch vụ IT, tăng hiệu suất hoạt động, tự động hóa quy trình tuân thủ theo các quy định có sẵn, giảm thiểu các rủi ro doanh nghiệp.