Khuyến mãi nổi bật

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT

11:36:16 Ngày:01-12-2015

SUNMEDIA với kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT lớn, phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đội ngũ chuyên gia tư vấn ngoài kinh nghiệm về chuyên môn sâu sắc, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tư vấn lập dự án, giám sát triển khai các dự án Công nghệ thông tin.

 

Các dịch vụ trong việc tư vấn lập dự, giám sát triển khai các dự án CNTT bao gồm:

- Tư vấn Khảo sát

- Tư vấn Lập dự án:

               + Dự án khả thi

               + Báo cáo nghiên cứu khả thi

               + Báo cáo đầu tư

- Tư vấn Lập Báo cáo Thiết kế thi công & Tổng dự toán

- Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu

- Giám sát thi công.

- Tư vấn thẩm định:

              + Thẩm định thiết kế sơ bộ

              + Thẩm định thiết kế thi công, tổng dự toán

- Tư vấn Quản lý dự án