Khuyến mãi nổi bật

DỊCH VỤ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG

10:33:45 Ngày:01-12-2015

Khái quát

Hạ tầng IT tại hầu hết các công ty có quy mô lớn và vừa đều bao gồm một số lượng không nhỏ các ứng dụng doanh nghiệp và hệ thống phần mềm, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, như hỗ trợ kế toán, quản lý nguồn nhân lực, quản lý sản xuất, kho dữ liệu.

 

Các thách thức

Thông thường, đây là những hệ thống thông tin rất khác nhau – một tập hợp các sản phẩm của bên thứ ba, hệ thống riêng của công ty, hoặc phát triển theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Tất cả các hệ thống này đều tích hợp một phần lẫn nhau, và trong đa số trường hợp, các doanh nghiệp thiếu hụt nguồn lực tiếp cận để giải quyết vấn đề. Điều này sẽ nhanh chóng dẫn tới việc hệ thống thông tin của doanh nghiệp thiếu linh hoạt. Doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện của thị trường, nhưng các hệ thống IT thì lại thường chống lại các sự thay đổi đó.

 

Các dịch vụ hỗ trợ của SUN MEDIA:

- Kiểm toán cơ sở hạ tầng IT hiện tại

- Lựa chọn platform tốt nhất và phương pháp tích hợp

- Phát triển các concept, thiết kế, và triển khai các giải pháp tích hợp

- Kiểm thử tất cả các hệ thống và cơ chế tích hợp

- Chuẩn bị và bắt đầu việc sản xuất với tác động ít nhất lên doanh nghiệp

- Đào tạo cho người dùng

- Duy trì các ứng dụng tích hợp Kết quả của dự án tích hợp, khách hàng có thể

- Tăng độ linh hoạt cho các hệ thống thông tin doanh nghiệp

- Giảm thiểu chi phí quyền sở hữu và chi phí của những sự thay đổi.

- Cung cấp thông tin tới tất cả các nhân viên

- Tăng năng suất ở mỗi đăng nhập thông tin vào tất cả các hệ thống, trao đổi thông tin nhanh chóng, quyền truy cập và các thông tin và báo cáo

 

Chuyên gia công nghệ:

- Windows

- Unix

- Java, Microsoft .NET, C/C++

- JCA , COM, CORBA

- XML/XSLT, Web Services, SOAP/WSDL, JSON, REST

- Message Oriented Middleware

- Enterprise Service Bus

- JMS

- IBM WebSphere MQ

- IBM WebSphere Message Broker

- IBM WebSphere ESB

- Microsoft Message Queue

- Microsoft BizTalk Server