Khuyến mãi nổi bật

DỊCH VỤ QUẢN LÝ HẠ TẦNG THIẾT BỊ

09:53:07 Ngày:01-12-2015

Các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực đều cần chuyển giao sang cách thức làm việc mới, năng động hơn. Đội ngũ Managed Services sẽ giúp doanh nghiệp định hướng giá trị doanh nghiệp một cách đúng đắn bằng cách giải quyết những thách thức hạ tầng còn tồn tại.

 

Các CIO luôn mong muốn công nghệ, việc thông chuyển dịch vụ, các hệ thống tự động hóa của họ hoạt động hiệu quả và năng suất hơn. Với các dịch vụ Managed Service của SUN MEDIA, khách hàng có thể đạt được các mong muốn đó – các thống kê đo lường sẽ chứng minh các kết quả thu được. Các nguồn cung cấp linh hoạt chính là nền tảng cho framework và chiến lược Managed Service của chúng tôi. Doanh nghiệp duy trì việc quản lý, thông qua đó, xác định được dịch vụ, giải pháp, và mô hình thông chuyển phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp đối với hạ tầng IT.

 

Các giải pháp cung cấp:

Các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực đều cần chuyển giao sang cách thức làm việc mới, năng động hơn. Đội ngũ Managed Services sẽ giúp doanh nghiệp định hướng giá trị doanh nghiệp một cách đúng đắn bằng cách giải quyết những thách thức hạ tầng còn tồn tại. Chúng tôi giám sát và quản lý mạng doanh nghiệp thông qua các dịch vụ sau:

- Quản lý Enterprise Computing

- An ninh hạ tầng

- Mạng và Hội tụ

- End User Computing