Khuyến mãi nổi bật

DỊCH VỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

11:31:51 Ngày:01-12-2015

Đội ngũ kiểm thử phần mềm của SUN MEDIA có kỹ năng chuyên môn cao và nguồn kiểm thử phong phú. Mỗi bước kiểm thử đều được đảm bảo bởi những quy trình cải tiến và chất lượng. Các quy trình này bao gồm : quy trình phân tích chi tiết dựa trên yêu cầu, quy trình kết hợp để tạo ra mẫu kiểm thử, quy trình tiến hành nhằm đánh giá và kiểm thử tình huống, quy trình bug-tracking, quy trình tạo phần mềm...

 

Việc triển khai quá trình kiểm thử được quy định nghiêm ngặt, được đảm bảo bởi việc sử dụng kiểm thử mạng tự động và các công cụ quản lý. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn giảm thiểu được chi phí.

 

Trong quá trình kiểm thử riêng biệt, tùy theo đặc điểm của từng dự án, các công cụ kiểm thử tự động khác nhau sẽ được sử dụng linh hoạt, và kiểm thử theo một framework tự động nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất ở khách hàng, tăng cường hiệu quả làm việc.