Khuyến mãi nổi bật

DỊCH VỤ KIỂM THỬ BẢO MẬT

13:34:32 Ngày:01-12-2015

SUN MEDIA đã có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề an ninh bảo mật qua việc hợp tác với nhiều hãng cung cấp giải pháp phần mềm an ninh hàng đầu thế giới. SUN MEDIA cũng áp dụng những thực tiễn về an ninh mới nhất nhằm cung cấp tư vấn, kiến trúc, và triển khai giải pháp doanh nghiệp trọn vẹn trong miền bảo mật.

 

Các lợi ích chính khi sử dụng dịch vụ Security Testing của SUN MEDIA:

- Một đầu mối duy nhất cung cấp giải pháp cho các dịch vụ phần mềm bảo mật

- Xây dựng các giải pháp hàng đầu, có thể mở rộng về vấn đề bảo mật

- Các chuyên gia về kiến trúc giải pháp bảo mật, phân tích kỹ thuật, chuyên gia chuyên môn thuộc từng chức năng.

- Chuyên gia trong từng mảng công nghệ chính, bao gồm .NET, J2EE, VC++ và LAMP

- Chuyên gia phụ trách từng mảng khu vực như thương mại hóa, bán lẻ, logistics…

- Có các chứng chỉ chuyên gia về bảo mật như CISSP, CCNA, CCNP…

 

Các dịch vụ security testing mà SUN MEDIA cung cấp gồm:

- Mẫu nguy cơ đe dọa

- Phân tích rủi ro kiến trúc

- Dịch vụ Penetration Testing

- Biometrics và Quản lý nhận dạng

- Tích hợp các bộ bảo mật

- Quản lý vòng đời IT

- Bảo đảm nội dung lưu chuyển

- Dịch vụ giám sát SIEM

- Dịch vụ Parental Control và Content Filtering

- Quản lý hạ tầng an ninh

- Quản lý rủi ro và vấn đề tuân thủ quy định (ISO 270001, PCI DSS, HIPAA, ....)

- Khả năng kiểm thử bảo mật (SDK Testing, Generic, Security và Compliance Testing)