Khuyến mãi nổi bật

DỊCH VỤ IT OUTSOURCING

11:18:55 Ngày:01-12-2015

Trong môi trường kinh tế khắt khe hiện nay, việc duy trì chi phí vận hành ở mức tối thiểu luôn là một mối bận tâm lớn và ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc thuê ngoài các dịch vụ vận hành IT. Thay vì phải duy trì một nguồn lực để quản lý hệ thống IT, doanh nghiệp có thể lựa chọn việc thuê ngoài các dịch vụ.

 

Nhận thức rất rõ về những nhu cầu này, SUN MEDIA đã phát triển dịch vụ outsourcing và các giải pháp đi kèm. Chúng tôi tin tưởng rằng đây chính là chìa khóa trong việc cung cấp dịch vụ tổng thể và đồng nhất. Trung tâm dịch vụ chất lượng cao, được trang bị những công cụ và quy chuẩn đã được chứng nhận, sẽ giải quyết những nhiệm vụ khác nhau liên quan tới vận hành hạ tầng IT khắt khe nhất. Chúng tôi cung cấp một sự quản lý bao quát, toàn bộ, giám sát và tập hợp những phân tích đối với thành phần của các dịch vụ. Nó bao gồm việc tích lũy các thông tin dữ liệu warehouse cần thiết trong việc tạo ra các báo cáo quản lý, quản lý hợp đồng, quản lý tài khoản. Các thông tin có liên quan này sẽ cung cấp một cái nhìn chung nhằm đánh giá hoạt động hệ thống end-to-end, và từ đó, cho phép chúng tôi vạch ra được các mức độ dịch vụ end-to-end thiết thực, tin cậy, trực tiếp liên quan tới các mục tiêu của doanh nghiệp

 

Các dịch vụ outsourcing:

- Trung tâm dữ liệu

- Hỗ trợ kỹ thuật

              + Liên quan tới OS

              + Liên quan tới Network

              + Liên quan tới Storage

- Hỗ trợ vận hành      

              + Công việc thường ngày

              + Giám sát online

              + Batches Processing

              + Vận hành vòng đời dữ liệu (backup/restore)

- In và chuyển dịch vụ

- Các dịch vụ trung tâm mạng

- Các dịch vụ hỗ trợ deskside

- Các dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại

- Các dịch vụ phục hồi thảm họa.

- Các lợi ích khách hàng nhận được:

- Tăng cường khả năng phát triển và quản lý một cấu trúc IT đơn giản hơn rất nhiều

- Cắt giảm đáng kể chi phí trong quy trình quản lý dữ liệu.

- Ít phải bận tâm hơn về việc triển khai hoặc phải cập nhật những công nghệ mới

- Giảm thiểu hiệu quả việc quản lý nguồn nhân lực.