Đối Tác Sunmedia

 • Packeteer là công ty chuyên về thiết bị mạng tập trung vào quản lý giao thông ứng dụng
  Packeteer là công ty chuyên về thiết bị mạng tập trung vào quản lý giao thông ứng dụng
 • LS Cable & System, một nhà cung cấp giải pháp cáp kết nối tổng thể
  LS Cable & System, một nhà cung cấp giải pháp cáp kết nối tổng thể
 • ORACLE
  ORACLE
 • Aener là công ty chuyên về thiết bị UBS hàng đầu trên thị trường thế giới
  Aener là công ty chuyên về thiết bị UBS hàng đầu trên thị trường thế giới
 • IBM là Hãng CNTT hàng đầu thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất
  IBM là Hãng CNTT hàng đầu thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất
 • NEC chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) và giải pháp
  NEC chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) và giải pháp
 • Samsung
  Samsung
 • Cisco
  Cisco
 • Honeywell
  Honeywell