Khách Hàng Sunmedia

 • Bộ Khoa Học và Công Nghệ tạo ra một mạng lưới thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy nhất với Cisco Telepresence SX20.

 • Tỉnh Bình Thuận tạo ra mạng hội nghị truyền hình cho các đơn vị trực thuộc giúp trao đổi thông tin liên lạc thông suốt và nhanh chóng.

 • Việc truyền tải thông tin liên lạc để đạt được mục tiêu thông qua truyền hình hợp tác video giữa các đơn vị giáo dục dù ở cách xa nhau.

 • HD Bank đã làm việc với nhau qua hệ thống hội nghị truyền hình, dịch vụ giám sát và truy cập Internet cho các chi nhánh.

 • Hội nghị truyền hình Cisco mang lại sự hợp tác hữu ích cho sự hợp tác giữa các chi nhánh và khách hàng lớn.

 • Giải pháp truyền thông hợp tác của Cisco có sẵn giúp các chi nhánh thoải mái tự do hội họp ở bất cứ đâu với một hiệu quả vượt trội.

 • Triển khai bộ thiết bị Hội nghị truyền hình Cisco SX20

Đối Tác Sunmedia

 • Packeteer là công ty chuyên về thiết bị mạng tập trung vào quản lý giao thông ứng dụng
  Packeteer là công ty chuyên về thiết bị mạng tập trung vào quản lý giao thông ứng dụng
 • LS Cable & System, một nhà cung cấp giải pháp cáp kết nối tổng thể
  LS Cable & System, một nhà cung cấp giải pháp cáp kết nối tổng thể
 • ORACLE
  ORACLE
 • Aener là công ty chuyên về thiết bị UBS hàng đầu trên thị trường thế giới
  Aener là công ty chuyên về thiết bị UBS hàng đầu trên thị trường thế giới
 • IBM là Hãng CNTT hàng đầu thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất
  IBM là Hãng CNTT hàng đầu thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất
 • NEC chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) và giải pháp
  NEC chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) và giải pháp
 • Samsung
  Samsung
 • Cisco
  Cisco
 • Honeywell
  Honeywell