Khuyến mãi nổi bật
\

Di động an toàn

Di động an toàn

  • Cisco Virtual Office

    Kết nối di động an toàn với SSL VPN, IPv6 qua các đường IPv4 và cấu hình người dùng. Mở rộng các dịch vụ mạng có độ an toàn cao và có thể quản lý cho nhân viên làm việc từ xa. Khả năng mở rộng tiết kiệm chi phí thông qua các phiên bản standard hoặc express

  • Phần mềm IPS Không dây Thích ứng của Cisco

    Kết nối di động an toàn với SSL VPN, IPv6 qua các đường IPv4 và cấu hình người dùng. Cung cấp khả năng giám sát tự động điểm yếu và hiệu suất của mạng không dây. Duy trì khả năng nhận biết liên tục môi trường RF. Tự động giám sát và xác định truy cập trái phép và các cuộc tấn công RF

  • Giải pháp Di động An toàn Cisco AnyConnect

    Kết nối di động an toàn với SSL VPN, IPv6 qua các đường IPv4 và cấu hình người dùng.