Khuyến mãi nổi bật
\

Màn hình chuyên dụng - Smart Signage

Màn hình chuyên dụng - Smart Signage

  • Standard Essential Signage

    Màn hình LED chuyên dùng trong lĩnh vực quảng cáo của LG. Sử dụng công nghệ Edge-lit LED cho hình ảnh chân thực và sống động nhất, đáp ứng tốt nhu cầu truyền thông cho doanh nghiệp...

  • Standard Perfomance Signage

    Màn hình LED chuyên dụng cao cấp chuyên dùng trong lĩnh vực quảng cáo của LG. Sử dụng công nghệ Edge-lit LED cho hình ảnh chân thực và sống động nhất, đáp ứng tốt nhu cầu truyền thông cho doanh nghiệp...