Khuyến mãi nổi bật

Cisco Virtual Office

Cisco Virtual Office

- Kết nối di động an toàn với SSL VPN, IPv6 qua các đường IPv4 và cấu hình người dùng.

- Mở rộng các dịch vụ mạng có độ an toàn cao và có thể quản lý cho nhân viên làm việc từ xa

- Khả năng mở rộng tiết kiệm chi phí thông qua các phiên bản standard hoặc express

- Bao gồm các dịch vụ, hệ thống trạm phát và tích hợp từ xa của Cisco và được đối tác phê duyệt

- Cung cấp các dịch vụ điện thoại IP, mạng không dây, dữ liệu và video đầy đủ

Nhận Báo Giá Sản Phẫm