Khuyến mãi nổi bật

Cisco Aironet 3500 Series

Cisco Aironet 3500 Series

- Cung cấp điểm truy cập 802.11n đầu ngành với công nghệ Cisco CleanAir tích hợp

- Tạo ra mạng không dây tự phục hồi, tự tối ưu hoá bằng cách sử dụng trí tuệ cấp silic

- Cung cấp bảo vệ hiệu suất 802.11n bằng cách giảm ảnh hưởng của nhiễu mạng không dây

Nhận Báo Giá Sản Phẫm

Bài viết liên quan