Khuyến mãi nổi bật

Cisco Aironet 1140 Series

Cisco Aironet 1140 Series

- Cung cấp các dịch vụ di động đa phương tiện tương tác cho các doanh nghiệp vừa và lớn

- Cung cấp 802.11n cấp doanh nghiệp với công nghệ Cisco ClientLink và Cisco VideoStream

- Tận hưởng một thiết kế đẹp phù hợp với mọi môi trường văn phòng trong nhà

Nhận Báo Giá Sản Phẫm

Bài viết liên quan