Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Các giải pháp điện toán đám mây

Các giải pháp điện toán đám mây của SUN MEDIA giúp khách hàng có khả năng thiết lập, triển khai và sử dụng các dịch vụ đám mây có mức độ an toàn cao.Không giống như các phương pháp lai khác, chiến lược điện toán đám mây của chúng tôi cho phép tính di động trên toàn bộ khối lượng công việc InterCloud. Cơ sở hạ tầng toàn cầu dựa trên các chuẩn mở điều này làm cho chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục an ninh, quản lý, và các vấn đề tuân thủ bạn đang phải đối mặt với các giải pháp công cộng và đám mây lai hiện có

 

Chiến lược Cloud của chúng tôi

 

Internet - Tất cả mọi thứ đang dẫn đến sự đổi mới và cơ hội kinh doanh nhanh chóng, cùng với những thách thức mới cho các nhà lãnh đạo CNTT. Nhiều công ty đang tìm kiếm để cải thiện kinh doanh với các dịch vụ trực tuyến mới thúc đẩy tăng trưởng trong khi giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và tăng sự nhanh nhẹn. Môi trường đa đám mây đang ngày càng được ưa chuộng.

 

SUNMEDIA và các đối tác của chúng tôi đang kết nối đám mây riêng, công cộng, và ghép lại thành một "đám mây" toàn cầu liên kết với nhau: các InterCloud.

 

 

Không giống như các phương pháp lai khác, chiến lược điện toán đám mây của chúng tôi cho phép tính di động trên toàn bộ khối lượng công việc InterCloud. Cơ sở hạ tầng toàn cầu dựa trên các chuẩn mở điều này làm cho chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục an ninh, quản lý, và các vấn đề tuân thủ bạn đang phải đối mặt với các giải pháp công cộng và đám mây lai hiện có.

 

 

Chiến lược Complete Cloud: Spanning Clouds Private và Hybrid

 

Danh mục đầu tư giải pháp điện toán đám mây và các đối tác của chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn để xây dựng các đám mây, các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi cung cấp tính di động mở và an toàn cao của khối lượng công việc của bạn trên các môi trường không đồng nhất. Chúng tôi cung cấp các ứng dụng đẳng cấp thế giới điện toán đám mây và các dịch vụ trực tiếp và thông qua các đối tác.

 

Để giúp bạn triển khai giải pháp điện toán đám mây, chúng tôi cung cấp các ứng dụng đẳng cấp thế giới cho giải pháp điện toán đám mây và các dịch vụ trực tiếp, cũng như thông qua các đối tác.

 

Các dịch vụ bao gồm:

  •  - Hạ tầng cần thiết giúp khách hàng thiết lập tầng đám mây, bao gồm networking, bảo mật, trung tâm dữ liệu, các giải pháp điện toán đồng nhất, quản lý hệ thống, các yếu tố module cấu thành mây.
  •  - Các giải pháp tích hợp giúp khách hàng triển khai những dịch vụ và ứng dụng đám mây tốt nhất, được giám sát và quản lý chặt chẽ.
  •  - Các cải tiến có liên quan cho phép mở rộng tầm hoạt động và tăng cường tính năng sử dụng đám mây
  •  - Các dịch vụ chuyên nghiệp cho phép thực hiện những chiến lược về điện toán đám mây, thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây.