Khuyến mãi nổi bật

Bảo mật Cisco Cloud Web

Bảo mật Cisco Cloud Web

- Giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém do spam dựa trên email, vi rút và các mối đe doạ của web.

- Phân tích các yêu cầu web để xác định nội dung độc hại, không phù hợp hoặc không chấp nhận được

- Cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết đối với các nội dung web mở và không được mã hoá

- Mở rộng khả năng bảo vệ thời gian thực và thực thi chính sách cho nhân viên từ xa

- Chặn các email không mong muốn và độc hại trong khi vẫn bảo vệ dữ liệu bí mật

 

Nhận Báo Giá Sản Phẫm