Hội Nghị Truyền Hình Trực Tuyến - SUNMEDIA 2014

Hội nghị truyền hình

 

Tin nổi bật

Giải pháp Data Center của SUN MEDIA

Giải pháp trung tâm dữ liệu tổng thể của SUN MEDIA bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết kế đã được chứng minh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, bao quát đầy đủ mọi nhu cầu kinh doanh hiện đại. Tất cả thiết bị đến từ Cisco, IBM, HP; với đầy đủ tính sẵn sàng cao (HA) ở tất cả các cấp, cung cấp hiệu suất tuyệt vời, độ ổn định và đảm bảo thời gian hoạt động trên tất cả các dịch vụ.

Xem chi tiết

HCM: 08 38 246 137
HotLine HCM :
   0915 401 039
   0917 013 239
Hà Nội :04 3 537 8646
Hotline HN: 0919 421 011